جدول قیمت آنلاین انواع ورق استیل

نمایش ۱ - ۴۰ از ۱۹۲ نتایج نتیجه نمایش محصولات دسته ورق : ۱۹۲ عدد می باشد . نتیجه نمایش محصولات دسته ورق : ۱۹۲ عدد می باشد . نتیجه ای یافت نشد
| فیلتر دسته بندی:
دسته بندی
فیلترها نتایج را مرتب کنید
تنظیم مجدد اِعمال کنید
تصویر
دسته
نام محصول
ضخامت
آلیاژ
رنگ
ابعاد
حالت
وزن
واحد
تاریخ بروزرسانی
قیمت (تماس بگیرید)
تعداد
سبد خرید
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۱.۲۵
۳۰۴
کروم
۱۵۰۰*۳۰۰۰
شیت
۴۴.۶۱
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۱
۳۰۴
کروم
۱۲۵۰*۲۵۰۰
شیت
۲۴.۷۸
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۸
۴۳۰
کروم
۱۲۵۰*۲۵۰۰
شیت
۱۹.۸۳
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۵
۳۰۴
کروم
۱۲۵۰*۲۵۰۰
شیت
۱۲.۳۹
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۱
۳۰۴
کروم
۱۲۵۰*۲۵۰۰
شیت
۲۴.۷۸
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۵
۳۱۶
کروم
۱۲۵۰*۲۵۰۰
شیت
۱۲.۳۹
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۱.۲۵
۳۰۴
کروم
۱۰۰۰*۲۰۰۰
شیت
۱۹.۸۳
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۸
۳۰۴
کروم
۱۰۰۰*۲۰۰۰
شیت
۱۲.۶۹
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۷
۴۳۰
کروم
۱۰۰۰*۲۰۰۰
شیت
۱۱.۱
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۶
۳۰۴
کروم
عرض ۱۰۰۰
رول
۴.۷۶
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۶
۴۳۰
کروم
عرض ۱۲۵۰
رول
۵.۹۵
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۵
۳۱۶
کروم
۲۴۴۰*۱۲۲۰
شیت
۱۱.۸
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۴
۳۰۴
کروم
۱۰۰۰*۲۰۰۰
شیت
۶.۳۴
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۴
۳۱۶
کروم
عرض ۱۰۰۰
رول
۳.۱۷
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۳
۴۳۰
کروم
۱۰۰۰*۲۰۰۰
شیت
۴.۷۶
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۱.۲۵
۳۰۴
کروم
۱۵۰۰*۳۰۰۰
شیت
۴۴.۶۱
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۱.۲۵
۳۰۴
کروم
عرض ۱۵۰۰
رول
۱۴.۸۷
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۱
۴۳۰
کروم
عرض ۱۰۰۰
رول
۷.۹۳
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۸
۳۰۴
کروم
عرض ۱۲۵۰
رول
۷.۹۳
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل دکوراتیو
۰.۸
۳۱۶
کروم
۱۲۵۰*۲۵۰۰
شیت
۱۹.۸۳
کیلوگرم
۲۲,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱
۴۳۰
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۲
۳۱۶
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱.۵
۳۱۶
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱.۵
۳۱۶
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱.۵
۳۱۶
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱
۳۱۶
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۲
۴۳۰
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱
۳۱۶
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۲
۴۳۰
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱
۳۱۶
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۲
۴۳۰
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۲
۳۰۴
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱.۵
۴۳۰
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۲
۳۰۴
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۲
۳۰۴
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱.۵
۴۳۰
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۲
۳۰۴
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱.۵
۴۳۰
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱.۵
۳۰۴
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
مکان گیرنده
ورق استیل پانچ
۱
۴۳۰
کروم
۲*۱
*
*
کیلوگرم
۱۷,مرداد,۱۴۰۲
تماس بگیرید
Max:
Min: ۱
Step: ۱
۱ ۲ ۵